Imatge o vídeo destacat
Gent gran

Què escolto? Què veig? Família i relacions

Són moltes les famílies amb qui voluntàries i voluntaris de La Vinya interactuen en el seu dia a dia, ja sigui als projectes o als barris.

Les formes i relacions que s’estableixen dins de cada llar són molt diverses, però és molt estesa la preocupació per establir vincles forts en la família: la solitud es presenta com un problema, sobretot entre la gent gran; així com la relació entre pares/mares i fills/es, que sovint és conflictiva. La percepció és, a més, que s’accentuen les tensions en les relacions quan es passa una situació de dificultat econòmica, o bé quan el treball exigeix passar moltes hores fora de casa.

Amb tot, però, els vincles de solidaritat no es perden, i des de les comunitats s’explicita la voluntat de reforçar les relacions entre veïns i veïnes, siguin de l’edat que siguin, per a fer front a les diverses problemàtiques.