Equip

La Fundació La Vinya compta amb un gran nombre de persones que dediquen el seu temps i esforços a l’entitat. Actualment treballen a l’entitat 250 persones voluntàries i 19 remunerades que realitzen les següent funcions:

  • Equip de Projectes i serveis: fent possible el seu desenvolupament, la realització de les activitats i l’acolliment i acompanyament de les famílies i persones del barris de Bellvitge i Gornal.
  • Equip de Gestió: realitzant tasques d’administració, secretaria, comunicació, captació de fons, gestió de voluntariat, etc.
  • Equip Directiu:  coordinant el dia a dia de la Fundació, donant suport als projectes i activitats.
  • Patronat: són les persones encarregades de vetllar pel compliment de la missió de la Fundació i per l’assoliment dels seus objectius i finalitats. En l’actualitat són patrons de la Fundació La Vinya:
    • President: Kiko Segura

    • Secretària: Olaya-Lourdes Checa

    • Vocals: Mercè Camós, Carles Marcet, Miquel Cubero, Josep Menéndez (en representació de Jesuïtes Bellvitge – Centre d’Estudis Joan XXIII), Cristina Sánchez, Mercé Basté, José Manuel Rodríguez, Joaquim M. Cervera, Maria Antonia Ruiz Guzman (en representació Col·legi Pare Enric d’Ossó – Fundació Escola Teresiana), Àngel Font.

La Fundació La Vinya també compta amb un gran nombre de col·laboradors que participen a les campanyes o accions puntuals que realitzem: recollida de joguines i aliments, descàrrega del camió d’aliments…