Missió, visió i valors

Missió

Acollim, atenem i acompanyem infants, joves i adults, preferentment de Bellvitge-Gornal –amb especial atenció a les més desafavorides– en el seu camí cap una vida lliure i digna.

Realitzem accions educatives, solidàries i de denúncia amb esperit de servei voluntari.

L’objectiu és transformar la realitat social dels nostres barris, participant així de l’esperança d’un món més just.


Visió

Arribar a ser una entitat social de referència a Bellvitge-Gornal per la rigorositat del nostre treball, la qualitat de les nostres accions, la nostra capacitat de treballar en xarxa i de mobilitzar persones i recursos al servei dels altres.

Volem ser capaços de:

  • analitzar de forma continua la nostra realitat i adaptar-nos a ella en cada moment,
  • enfortir i dinamitzar el treball voluntari,incrementar i gestionar professionalment els nostres recursos,
  • establir aliances i cooperació amb altres entitats del barri i la ciutat, especialment amb les fundacionals

Valors

Sabent la nostra entitat en col·laboració amb altres, definim els valors que són referència i manera nostra de procedir, els irrenunciables que serveixen per discernir les grans opcions i les petites decisions del dia a dia i garanteixen la independència de la nostra acció.

  • Justícia Social: És l’horitzó i barem per mesurar les nostres accions. L’anhel d’una vida plena per tothom és a la vegada el valor que emmarca el límit de la nostra tasca. Una justícia social que no es pot entendre sense els pilars de l’amor: la igualtat, la llibertat i la fraternitat. La justícia social porta també implícita una actitud de denúncia de les desigualtats.
  • Dignitat personal: Volem acollir tota la persona, amb respecte, sense prejudicis, sense establir relacions de dependència, i acompanyar-les cap al seu procés de creixement i de llibertat personal.  Aquest valor demana per part nostra una actitud humil, empatia, saber escoltar, i una comunicació en clau de servei.
  • Excel·lència: Creiem que estimar i servir als més necessitats demana un compromís i una exigència en la feina ben feta, professionalitzar les  actituds de treball i tenir una gestió acurada i transparent dels recursos.
  • Austeritat: La nostra tasca ha d’anar d’acord amb una manera de fer senzilla tot i que eficient, sense ser ostentosa, sense crear diferències amb la realitat del nostre entorn.
  • Voluntariat: Som una comunitat solidària de persones amb actitud de servei i compromís, que actua en la mateixa mesura que avalua la realitat i l’impacte de la seva tasca.  El voluntariat, veritable motor de la Fundació la Vinya, no només dóna de forma generosa i agraïda temps, coneixements, habilitats i recursos, sinó que se’n sap beneficiari de la seva acció;  el voluntari i la voluntària creix en plenitud personal quan reflexiona la seva tasca.
  • Amb altres, en xarxa: La nostra acció és humil, per això estem convençuts que junts amb altres podem anar més lluny en el resultat de les nostres accions i en el compromís de la construcció d’una societat més participativa i cohesionada. La col·laboració demana una actitud de diàleg, de saber treballar en equip i d’obertura al canvi a la vegada que es beneficia d’un treball més creatiu i risc.