Imatge o vídeo destacat
Parròquia Mare de Déu de Bellvitge

Pis d'acollida

Recentment hem inaugurat un nou recurs a la Fundació, un projecte d’acollida per a persones migrants i refugiades en el marc de la Campanya d’Hospitalitat.

Entre els mesos de novembre i gener es va estar millorant el pis, situat a la Parròquia Mare de Déu de Bellvitge, per a adaptar-lo a les necessitats dels futurs habitants. Actualment hi viuen dos joves en procés de formació, millorant les seves possibilitats d’estabilitat i vida autònoma a curt termini.

La comunitat parroquial ha cedit el pis a Càritas, que s’ocupa de la selecció i seguiment social dels joves, mentre que des de la Fundació La Vinya es fa l’acompanyament.