Imatge o vídeo destacat
Equip infància

Què escolto? Què veig?

El dia 6 de febrer, responsables dels diferents projectes de La Vinya van trobar-se a la Parròquia Sant Joan Evangelista en la 2a Taula de Participació Social del curs.


Al partir de les preguntes “què escolto?” i “què veig?” van anar posant en comú diversos impactes recollits en la tasca diària a la fundació. Així, diferents realitats i situacions que es viuen en els nostres barris de Bellvitge i el Gornal van anar aflorant. Finalment, es van agrupar els impactes en set categories: treball, família, afectivitat i relacions, salut, demandes concretes davant dificultats, sentiment de barri i reaccions de qui ajuda.

Aquests temes seran els que es treballaran el dia 27 de febrer a la trobada de voluntaris i voluntàries de la Fundació, on seguirem aprofundint en allò que sentim i veiem als nostres barris, allò que ens empeny a actuar i a pensar en la millor manera de fer-ho. Anirem donant a conèixer el resultat d’aquest treball ens els propers butlletins.