Memòria anual

Us presentem la Memòria d'activitats del 2015:

Podeu consultar també les memòries d'anys anteriors:

Memòria 2014:

Memòria 2013:

Memòria 2012: