Memòria anual

Us presentem la Memòria d'activitats del 2016:

 https://issuu.com/fundaciolavinya/docs/mem_ria_flv_2017

Podeu consultar també les memòries d'anys anteriors:

Memòria 2016:

Memòria 2015:

 

Memòria 2014:

Memòria 2013: