Fes un donatiu

Nom

Cognoms

NIF

Adreça

Població

Codi postal

Quantitat

Freqüència

Número de compte IBAN

Introdïu els 24 dígits.

Telèfon

Email

Vols fer algun comentari?

He llegit i accepto l'avís legal *: En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Fundació La Vinya amb domicili a l’Avinguda Europa, 30 08907 L’Hospitalet de Llobregat, li informen que les dades per vostè facilitades a traves d’aquesta fitxa, seran incorporades a un fitxer de la seva titularitat, la finalitat del qual és la gestió del voluntariat i la comunicació amb els voluntaris/es de l’entitat. Sobre aquest fitxer la Fundació La Vinya li reconeix la possibilitat d’exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per exercir aquest dret pot dirigir-se per escrit a: FUNDACIÓ LA VINYA Avinguda Europa, 30 08907 L’Hospitalet de Llobregat

Si ho preferiu podeu fer una transferència o ingrés al nostre compte corrent:

ES26 2100 3051 2422 0016 5186