Els comptes clars

La Fundació La Vinya gestiona els seus recursos d'una forma transparent.
Els nostres comptes són auditats anualment per "AUDIAXIS Auditores".

Aquí tens les nostres dades econòmiques de l'any 2015:

 

els comptes clars_despeses2015 els comptes clars_ingressos2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descàrregues