Imatge o vídeo destacat
Atenció presencial

Estiu a La Vinya

La incertesa s’ha instal·lat en tot el que fem.

Tot i que no és la millor situació, volem oferir un espai de retrobada durant l’estiu per continuar l’acompanyament tant de persones grans com d’infants i joves.

Durant aquests dies els equips treballen a redefinir les activitats, amb idees força transversals, com són la seguretat, l’aire lliure i l’acompanyament en el dol, entre d’altres.

Específicament per a les persones grans volem incloure activitats per potenciar la mobilitat – passejos acompanyats – així com millorar el seu estat d’ànim amb activitats com la risoteràpia.

Si finalment la Generalitat ho autoritza, els infants i joves tindran, un any més, el Casal d’Estiu, com a espai d’educació en el lleure que els permeti el seu desenvolupament cal a la maduresa.

Estem en Camí, vivim per a la Missió.